Bestyrelsen 

 
Formand:
Knud Rasmussen, nr. 37
Tlf. 
 
Kasserer:
Per Refslund Sørensen, nr. 46
Tlf. 40526565
 
Næstformand:
Erik Graversen, nr. 20
Tlf. 
 
Sekretær
Hanne Gustafsson nr. 13
Tlf.  
  
Bestyrelsesmedlem
Gert Nicolaisen, nr. 15

 

Suppleanter:

Britt Wendelboe Hansen, nr. 22
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ifølge Lokalplan 02:
Når bebyggelsen er etableret, skal der oprettes en grundejerforening, som herefter skal forestå drift og vedligeholdelse af en nærmere angivet del af fællesarealerne. Det overlades ligeledes grundejerforeningen at indrette legepladser og lokalstier med bænke, legeudstyr og lignende samt at sørge for opførelsen af evt. fælleshus på det dertil udlagte areal.
 
Det er grundejerforeningens formål at varetage fællesopgaver vedr. fælles friarealer, private veje, torve og stier. Disse opgaver består bl.a. i alm. renholdelse, klipning af græs m.v., samt i at fordele de hermed forbundne udgifter ligeligt mellem samtlige grundejere.
 
Etablering og vedligeholdelse af fælles beplantninger og faste belægninger på veje, torve og stier foretages af kommunen.
Grundejerforeningen Trelle Ager c/o Knud Rasmussen | Trelle Ager 37, 6580 Vamdrup