Snestemning

 

 

Vinter: Snerydning - Saltning

 
Sneen falder også på Trelle Ager og det kan også blive glat. Der gælder følgende regler for snerydning/glatførebekæmpelse på Trelle Ager:
 
Stamvejen er offentlig vej, så det er i princippet kommunen, der sørger for snerydning/saltning på denne. Imidlertid er stamvejen en kategori D vej, hvor der kun undtagelsesvist sneryddes, og kun i det omfang de andre snerydningsopgaver tillader det. I realiteten når kommunen således aldrig ud til stamvejen.
 
De øvrige veje på Trelle Ager er private fællesveje, og her er det grundejerne selv, der har ansvar for at snerydde/salte eget vejstykke ud for egen matrikel til midten af vejen, således at ingen kommer til skade på grund af det glatte føre.
 
Grundejerforeningen har valgt at lade de private fællesveje og stamvejen snerydde/salte ved snefald på mindst 4-5 cm (Arne Christensen). Vær opmærksom på, at selvom der er arrangeret denne fælles snerydning, er det stadig den enkelte grundejers ansvar at sikre sig, at man kan færdes sikkert på vejen ud for ens egen matrikel.
 
Cykelstien mod åen varetages af kommunen.
 
 
 

Sommer: Græsklipning

For græsarealer omkring Trelle Ager gælder følgende:
 
Stamvejen: Offentlig vej, hvor græsrabatterne bliver klippet af kommunen.
 
Fælles arealer: Der er en del fællesarealer, som grundejerforeningen ifølge lokalplanen har ansvaret for mht. græsklip. Vi har en aftale med grundejerforeningen på Tyrings Ager, at de markerede områder på kortet herunder indgår i en fælles aftale, hvor udgifterne deles 50/50. Disse områder bliver klippet hver 14. dag i sommer halvåret.
 
Der er indgået en kontrakt med Vamdrup Anlæg angående klipning af de nævnte fællesarealer.
 
Græsklip-fælles
 
 
 Arealer langs cykelstien ved åen varetages af kommunen.
 
Endvidere er der 2 legeplads/opholdspladser indenfor Trelle Ager, hvor grundejerforeningen har egen "grass man" til at klippe.
 
 

 

Trelle Ager - Vej status

Stamvejen (grøn) - offentlig vej

Øvrige veje (gule) - private fællesveje 

 

VejStatus-sne

 

 

 

 
Grundejerforeningen Trelle Ager c/o Knud Rasmussen | Trelle Ager 37, 6580 Vamdrup