Nabohjælp

 

Desværre sker der indbrud på Trelle Ager. Bestyrelsen har overvejet, hvordan vi kan begrænse indbrud så meget som muligt. Det bedste værn er at være opmærksom på hinandens huse, når man er i byen, på week-end eller ferie. Generelt på en positiv og imødekommende måde at være opmærksom på hvem og hvad, der færdes i området, uden således at mistænke alle for at have urent mel i posen. Desuden er det også indbruds begrænsende at oprette og vedligeholde attraktive fællesarealer, hvor der færdes mennesker og er aktivitet. Det værste, indbrudstyve ved, er at blive observeret. Her vil de initiativer, grundejerforeningen har iværksat mht. opholds og legepladser kunne bidrage til at øge aktiviteten i området.

Det kriminalpræventive råd og TrygFonden har lanceret et nyt gratis nabohjælpssystem, der kan supplere og udbygge de aftaler, der måske allerede findes beboerne imellem om at se efter hinandens huse. Systemet fungerer på den måde, at man opretter en profil på http://www.nabohjælp.dk, hvorefter man kan invitere nabohjælpere via systemet. Med en mobiltelefon eller computer gives der besked til nabohjælperne, når man tager på ferie. Via sms og mails minder systemet dem om, hvad de skal sørge for at gøre.

Med de angivne links til højre kan du læse mere om nabohjælps systemet. Vi håber, at systemet kan være et godt incitament til at få nabohjælpen udbygget yderligere på Trelle Ager, og at vi udadtil viser, at her ser vi efter hinandens huse.

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nabohjælp logo
 
 
Grundejerforeningen Trelle Ager c/o Knud Rasmussen | Trelle Ager 37, 6580 Vamdrup